Danışmanlık Hizmetleri

  • İş Süreçleri Danışmanlığı. Müşterilerimizin iş süreçlerinin sağlıklı ve verimli yürüyebilmesi için, şirketlere değer katan iyileştirmelerimizle müşterilerimize iş süreçlerinin analizleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
  • Uygulama Geliştirme Danışmanlığı. Şirketlerde kullanılmakta olan uygulamaların sürdürülebilirliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla çeşitli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile hizmet vermekteyiz.
  • Model Güdümlü Yazılım Geliştirme. UNIT BİLİŞİM olarak; işimiz yalnızca kod yazmak değil aynı zamanda çözüm modelleri oluşturmak’ ilkesini esas alarak, yazılım geliştirme ve geleneksel kodlama süreçlerinin dışında model güdümlü yazılımlar geliştirerek şirketlere hizmet vermekteyiz.