SharePoint Çözümleri

2009 yılından beri SharePoint ile özel çözümler geliştiriyoruz.

Çözüm örneklerimiz:

 • Tedarikçi Portalı (Tedarikçilerle her türlü doküman, cari bilgisi, sipariş bilgisi, performans raporları paylaşımı)
 • Değişiklik Yönetim Sistemi (Sahada yapılan değişikliklerin kazalara yol açmaması için teknik onaylardan geçen süreç yönetimi)
 • Teknik Öneri Yönetimi
 • Proje Yönetim Sistemi (Arge Temel, OPEX, Proses Geliştirme, Ürün Geliştirme, Yatırım, 6 Sigma gibi süreçlerin yönetimi)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Teknik Ofis – Doküman Yönetim Sistemi (Teknik dokümanların metadalarıyla sistemde saklanması, bulunması)
 • Teknik Ofis – Yazışma Yönetim Sistemi (Teknik dokümanların kurum içerisindeki ressamlar ya da dış mühendislik firmaları tarafından hazırlanıp gönderilmesi, farklı departmanlardan teknik görüşlerinin alınması, onay matrisine göre onaylanması ve saklanması süreci)
 • Evrak Yönetim Sistemi (İç yazışma, Gelen/Giden evraklarının saklanması, departmanlara ya da kişilere dağıtılması)
 • Sigorta Takip Yönetimi (herhangi nedenlerden dolayı sevk edilen müşterinin malının kayıp yada hasarı söz konusu olduğunda bu uygunsuzlukların yönetilmesi)
 • Promosyon Talep ve Takip Yönetimi (Promosyon malzemelerinin bayiler tarafından talep ederek, pazarlama tarafından bu taleplerin yönetilmesi)
 • Teknik Kontrol Yönetimi (Teknik servis taleplerinin oluşturulması, planlanması, görevlilere dağıtılması, kontrolünün yapılması süreci)
 • Proje Performans Sistemi (Şirketlerin iç Ar-Ge projeleri ile TÜBİTAK destekli projelerinin kaydedilmesi, onaylanması, iş paketlerinin,
  görevlilerin tanımlanması, TÜBİTAK için uygun dönemsel raporların oluşturulması süreci)
 • Ünite Planlama Talimatları Yönetimi
 • Petrol Hareketleri Yönetimi
 • Temel Performans Göstergeleri